GIẢM 4,145,000đ

Bếp ba từ Chefs EH-IH566

21,755,000đ 25,900,000đ

GIẢM 2,400,000đ

BẾP ĐIỆN BOSCH PKK611B17E

13,550,000đ 15,950,000đ

GIẢM 2,770,000đ

Bếp điện Domino BOSCH – PKF375V14E

15,680,000đ 18,450,000đ

         

GIẢM 1,670,000đ

Bếp điện đôi Capri CR-168KT

8,710,000đ 10,380,000đ

Mua bếp ga đôi, bình ga giảm ngay 40%  (không kèm KM khác)  

GIẢM 2,350,000đ

Bếp điện đôi Capri CR-803KT

12,330,000đ 14,680,000đ

Mua bếp ga đôi, bình ga giảm ngay 40%  (không kèm KM khác)  

GIẢM 1,680,000đ

Bếp Điện Đôi Capri CR-805KT

8,800,000đ 10,480,000đ

         

GIẢM 480,000đ

Bếp Điện Đơn Capri CR-108KT

2,400,000đ 2,880,000đ

GIẢM 1,050,000đ

Bếp Điện Đơn Kaff KF-330C

1,350,000đ 2,400,000đ

GIẢM 1,650,000đ

Bếp Điện Hafele HC-R603B

13,340,000đ 14,990,000đ

GIẢM 1,870,000đ

Bếp Điện Hafele HC-R772A

15,120,000đ 16,990,000đ

GIẢM 2,730,000đ

Bếp Điện Modena BC 1721

10,270,000đ 13,000,000đ

GIẢM 3,360,000đ

Bếp điện Modena BC 1931

12,640,000đ 16,000,000đ

GIẢM 1,600,000đ

Bếp Điện Từ Capri CR-804HI

8,390,000đ 9,990,000đ

GIẢM 7,068,000đ

Bếp Điện Từ Arber AB-221S

15,732,000đ 22,800,000đ

GIẢM 2,750,000đ

Bếp Điện Từ Arber AB-369

6,100,000đ 8,850,000đ

GIẢM 4,110,000đ

Bếp Điện Từ Arber AB-372

9,140,000đ 13,250,000đ

GIẢM 5,735,000đ

Bếp Điện Từ Arber AB-374S

12,765,000đ 18,500,000đ

GIẢM 4,743,000đ

Bếp Điện Từ Arber AB-408B

10,557,000đ 15,300,000đ

GIẢM 3,790,000đ

Bếp Điện Từ Arber AB-EI601

8,410,000đ 12,200,000đ

GIẢM 5,115,000đ

Bếp Điện Từ Arber AB-I339

11,385,000đ 16,500,000đ

GIẢM 4,185,000đ

Bếp Điện Từ Arber AB278

9,315,000đ 13,500,000đ

GIẢM 4,420,000đ

Bếp Điện Từ Arber AB377

9,830,000đ 14,250,000đ

GIẢM 4,604,000đ

Bếp Điện Từ Arber AB380

10,246,000đ 14,850,000đ

GIẢM 5,115,000đ

Bếp Điện Từ Arber AB385

11,385,000đ 16,500,000đ

GIẢM 3,875,000đ

Bếp Điện Từ Arber AB391

8,625,000đ 12,500,000đ

GIẢM 4,185,000đ

Bếp Điện Từ Arber AB889

9,315,000đ 13,500,000đ

GIẢM 6,045,000đ

Bếp Điện Từ Arber MLS 559

13,455,000đ 19,500,000đ

GIẢM 5,115,000đ

Bếp Điện Từ Arber MLS556

11,385,000đ 16,500,000đ

GIẢM 3,740,000đ

Bếp Điện Từ Ba Taka IR3ND

14,060,000đ 17,800,000đ

GIẢM 3,740,000đ

Bếp Điện Từ CANZY CZ MIX823S

14,060,000đ 17,800,000đ

GIẢM 4,280,000đ

Bếp điện từ Canzy CZ MIX82H

7,700,000đ 11,980,000đ

GIẢM 2,198,000đ

Lò vi sóng âm tủ Eurosun MWO-28EUR

8,792,000đ 10,990,000đ

GIẢM 1,910,000đ

Lò Vi Sóng Âm Tủ Capri CR-8002

9,970,000đ 11,880,000đ

GIẢM 1,910,000đ

Lò Vi Sóng Âm Tủ Capri IV600BIM

9,970,000đ 11,880,000đ

GIẢM 1,700,000đ

Lò Vi Sóng Âm Tủ Eurosun MWB-23EUX

6,800,000đ 8,500,000đ

GIẢM 2,490,000đ

LÒ VI SÓNG BOSCH HMH.BFL523MS0 38CM

13,500,000đ 15,990,000đ

GIẢM 4,150,000đ

LÒ VI SÓNG BOSCH HMH.BFL634GS1B 38CM

23,400,000đ 27,550,000đ

 

 

GIẢM 2,400,000đ

LÒ VI SÓNG BOSCH HMH.HMT75M654B 38CM

13,400,000đ 15,800,000đ

GIẢM 2,598,000đ

LÒ VI SÓNG EUROSUN MWO-30EUR

10,392,000đ 12,990,000đ

GIẢM 1,496,000đ

LÒ VI SÓNG EUROSUN MWO-T25EUR

3,484,000đ 4,980,000đ

GIẢM 2,135,000đ

Lò Vi Sóng Kaff KF-MC01

6,405,000đ 8,540,000đ

GIẢM 2,700,000đ

Lò Vi Sóng Kaff KF-MC02

8,100,000đ 10,800,000đ

GIẢM 2,940,000đ

LÒ VI SÓNG SPELIER SP 8206 EU

6,860,000đ 9,800,000đ

GIẢM 3,570,000đ

LÒ VI SÓNG SPELIER SP 8213 EU

8,330,000đ 11,900,000đ

GIẢM 6,590,000đ

LÒ HẤP BOSCH HMH.CDG634BS1 45CM

37,000,000đ 43,590,000đ

GIẢM 8,990,000đ

LÒ HẤP KẾT HỢP NƯỚNG BOSCH HMH.CSG656RS1 45CM

50,000,000đ 58,990,000đ

GIẢM 12,350,000đ

Lò Nướng Âm Tủ Capri CR-500I

2,330,000đ 14,680,000đ

GIẢM 1,760,000đ

Lò Nướng Âm Tủ Capri CR-568

9,230,000đ 10,990,000đ

GIẢM 2,710,000đ

Lò Nướng Âm Tủ Capri CR-621E

14,170,000đ 16,880,000đ

GIẢM 3,520,000đ

Lò Nướng Âm Tủ Capri CR-623

18,470,000đ 21,990,000đ

GIẢM 4,935,000đ

Lò Nướng Âm Tủ CZ – 106F

14,045,000đ 18,980,000đ

GIẢM 3,455,000đ

Lò Nướng Âm Tủ CZ – 608TP

9,825,000đ 13,280,000đ

GIẢM 4,155,000đ

Lò Nướng Âm Tủ CZ – 805DP

11,825,000đ 15,980,000đ

GIẢM 4,155,000đ

Lò Nướng Âm Tủ CZ – 807TP

11,825,000đ 15,980,000đ

GIẢM 3,440,000đ

Lò Nướng Âm Tủ Eurosun EOV65DE

13,760,000đ 17,200,000đ

GIẢM 2,580,000đ

Lò Nướng Âm Tủ Eurosun EOV65ME

10,320,000đ 12,900,000đ

GIẢM 5,280,000đ

LÒ NƯỚNG ÂM TỦ SPELIER SPB – 6524 EU

12,320,000đ 17,600,000đ

GIẢM 3,375,000đ

Lò Nướng Arber ABNL65L

10,125,000đ 13,500,000đ

GIẢM 2,650,000đ

LÒ NƯỚNG BOSCH HMH.HBA534BS0A 60CM

14,900,000đ 17,550,000đ

GIẢM 4,390,000đ

LÒ NƯỚNG BOSCH HMH.HBA73R350B 60CM

24,400,000đ 28,790,000đ

GIẢM 4,900,000đ

LÒ NƯỚNG BOSCH HMH.HBG633BS1A 60CM

27,200,000đ 32,100,000đ

GIẢM 4,450,000đ

LÒ NƯỚNG BOSCH HMH.HBG633BS1J 60CM

24,000,000đ 28,450,000đ

GIẢM 5,390,000đ

LÒ NƯỚNG BOSCH HMH.HBG655HS1 60CM

30,200,000đ 35,590,000đ

GIẢM 6,000,000đ

LÒ NƯỚNG BOSCH HMH.HBG655HS1A 60CM

33,000,000đ 39,000,000đ

GIẢM 7,550,000đ

LÒ NƯỚNG BOSCH HMH.HBG656RS1B 60CM

42,400,000đ 49,950,000đ

GIẢM 2,000,000đ

LÒ NƯỚNG BOSCH HMH.HBN211E2M 60CM

10,800,000đ 12,800,000đ

GIẢM 2,600,000đ

LÒ NƯỚNG BOSCH HMH.HBN331E1K 60CM

14,690,000đ 17,290,000đ

GIẢM 2,700,000đ

LÒ NƯỚNG BOSCH HMH.HBN559E1M 60CM

14,800,000đ 17,500,000đ

GIẢM 5,195,000đ

Lò Nướng Cao Cấp CANZY CZ 11EB

14,785,000đ 19,980,000đ

GIẢM 3,885,000đ

Lò Nướng Chefs EH-BO1107S

14,615,000đ 18,500,000đ

GIẢM 2,835,000đ

Lò Nướng Chefs EH-BO1112B

10,665,000đ 13,500,000đ

GIẢM 3,465,000đ

Lò Nướng Chefs EH-BO9090B

13,035,000đ 16,500,000đ

GIẢM 3,640,000đ

LÒ NƯỚNG EUROSUN EOV65PLUS

14,560,000đ 18,200,000đ

GIẢM 3,760,000đ

LÒ NƯỚNG EUROSUN EOV72DE

15,040,000đ 18,800,000đ

GIẢM 5,360,000đ

LÒ NƯỚNG EUROSUN EOV72TFT

21,440,000đ 26,800,000đ

GIẢM 4,798,000đ

LÒ NƯỚNG EUROSUN OMS36EG

19,192,000đ 23,990,000đ

GIẢM 4,265,000đ

Lò Nướng Fandi FD-V21 F10

12,135,000đ 16,400,000đ

GIẢM 4,030,000đ

Lò Nướng Fandi FD-V21 F8

11,470,000đ 15,500,000đ

GIẢM 3,200,000đ

Lò Nướng Kaff KF-900

9,600,000đ 12,800,000đ

GIẢM 3,650,000đ

Lò Nướng Kaff KF-901

10,950,000đ 14,600,000đ

GIẢM 6,300,000đ

LÒ NƯỚNG KẾT HỢP VI SÓNG BOSCH HMH.CMG633BS1B 45CM

35,600,000đ 41,900,000đ

GIẢM 14,000,000đ

LÒ NƯỚNG KẾT HỢP VI SÓNG BOSCH HMH.HNG6764S1A 60CM

78,900,000đ 92,900,000đ

GIẢM 3,150,000đ

Lò Nướng Modena BO 2633

11,850,000đ 15,000,000đ

GIẢM 4,725,000đ

Lò Nướng Modena BO 2733

17,775,000đ 22,500,000đ

GIẢM 3,255,000đ

Lò Nướng Modena BO 3630

12,245,000đ 15,500,000đ

GIẢM 1,080,000đ

LÒ NƯỚNG SPELIER SPO – 502RCL

2,520,000đ 3,600,000đ

GIẢM 2,900,000đ

Lò Nướng Taka TK-OV09D

10,900,000đ 13,800,000đ

GIẢM 3,140,000đ

Lò Nướng Taka TK-OV14T-3G

11,810,000đ 14,950,000đ

GIẢM 570,000đ

Lò Nướng Teka FSO 40M

4,600,000đ 5,170,000đ

GIẢM 4,830,000đ

Lò Nướng Teka HL 940

39,060,000đ 43,890,000đ

GIẢM 2,734,000đ

Lò Nướng Teka HLB 840

22,115,000đ 24,849,000đ

GIẢM 2,734,000đ

Lò Nướng Teka HLB 840 WHITE

22,115,000đ 24,849,000đ

GIẢM 3,439,000đ

Lò Nướng Teka HLB 860

27,790,000đ 31,229,000đ

GIẢM 2,544,000đ

Lò Nướng Teka HLC 840

20,545,000đ 23,089,000đ

GIẢM 4,249,000đ

Lò Nướng Teka HLC 847C

34,350,000đ 38,599,000đ

GIẢM 4,854,000đ

Lò Nướng Teka HLC 847SC

39,245,000đ 44,099,000đ

GIẢM 2,059,000đ

Lò Nướng Teka HS 735

16,630,000đ 18,689,000đ

GIẢM 1,939,000đ

Lò Nướng Teka HSB 615

15,650,000đ 17,589,000đ

GIẢM 4,164,000đ

Lò Nướng Teka IOVEN INOX

49,835,000đ 53,999,000đ

GIẢM 3,099,000đ

Lò Nướng Teka MLC 844

25,050,000đ 28,149,000đ

GIẢM 325,000đ

Lò Nướng Torino BMSW0602

1,825,000đ 2,150,000đ

GIẢM 1,500,000đ

Lò Nướng Torino T0B10

8,490,000đ 9,990,000đ

GIẢM 1,824,000đ

Máy Hâm Nóng Chén Dĩa CP 15 GS

14,775,000đ 16,599,000đ

GIẢM 11,985,000đ

Máy Rửa Bát BOSCH HMH SMV88TX02E

27,965,000đ 39,950,000đ

GIẢM 4,185,000đ

Máy Rửa Bát BOSCH HMH.SMS50E88EU

23,715,000đ 27,900,000đ

GIẢM 9,150,000đ

Máy Rửa Bát Bosch SMI46IS03E

21,350,000đ 30,500,000đ

GIẢM 8,050,000đ

Máy Rửa Bát BOSCH SMI53M75EU

18,850,000đ 26,900,000đ

GIẢM 7,450,000đ

Máy Rửa Bát Bosch SMS25CI05E

17,450,000đ 24,900,000đ

GIẢM 7,090,000đ

Máy Rửa Bát Bosch SMS25CW05E

16,500,000đ 23,590,000đ

GIẢM 5,500,000đ

Máy Rửa Bát Bosch SMS46MI05E

29,000,000đ 34,500,000đ

GIẢM 3,435,000đ

Máy Rửa Bát Bosch SMS51E38EU

19,465,000đ 22,900,000đ

GIẢM 2,970,000đ

Máy Rửa Bát Bosch SMS63L02EA

16,830,000đ 19,800,000đ

GIẢM 1,720,000đ

Bếp ga Kaff KF-668

5,160,000đ 6,880,000đ

GIẢM 800,000đ

Bếp ga Taka TK-105A1

4,500,000đ 5,300,000đ

GIẢM 1,040,000đ

Bếp ga Taka TK-208A1

4,160,000đ 5,200,000đ

GIẢM 900,000đ

Bếp ga Taka TK-208B2

3,600,000đ 4,500,000đ

GIẢM 850,000đ

Bếp ga Taka TK-208C1

3,400,000đ 4,250,000đ

GIẢM 790,000đ

Bếp ga Taka TK-208D2

3,160,000đ 3,950,000đ

GIẢM 1,190,000đ

Máy lọc nước Arber AB-05

3,560,000đ 4,750,000đ

GIẢM 215,000đ

Máy lọc nước NEWLIFE WPU – 3206 LEMON

4,035,000đ 4,250,000đ

GIẢM 1,240,000đ

Máy lọc nước RO Arber AB-06

3,710,000đ 4,950,000đ

GIẢM 1,290,000đ

Máy lọc nước RO Arber AB-07

3,860,000đ 5,150,000đ

GIẢM 1,340,000đ

Máy lọc nước RO Arber AB-08

4,010,000đ 5,350,000đ

GIẢM 1,130,000đ

Máy lọc nước Taka RO A2

4,520,000đ 5,650,000đ

GIẢM 970,000đ

Máy lọc nước Taka RO B

3,880,000đ 4,850,000đ

GIẢM 1,070,000đ

Máy lọc nước Taka RO B2

4,280,000đ 5,350,000đ

GIẢM 4,981,000đ

Bếp điện Binova BI-208-Ceramic

4,999,000đ 9,980,000đ

GIẢM 4,000,000đ

Bếp điện Binova BI-2266-C

12,000,000đ 16,000,000đ

GIẢM 2,750,000đ

Bếp điện Binova BI-248-Ceramic

8,250,000đ 11,000,000đ

GIẢM 2,495,000đ

Bếp Điện Canzy CZ 400 – 2EB

7,485,000đ 9,980,000đ

GIẢM 2,495,000đ

Bếp Điện Canzy CZ 500 – 2IDH

7,485,000đ 9,980,000đ

GIẢM 3,200,000đ

Bếp điện Cata TD 302

4,800,000đ 8,000,000đ

GIẢM 670,000đ

Bếp điện đơn Arber AB 264

1,980,000đ 2,650,000đ

GIẢM 127,000đ

Bếp điện đơn Chefs EH-HL2000A

1,138,000đ 1,265,000đ

GIẢM 139,000đ

Bếp điện đơn Chefs EH-HL201

1,251,000đ 1,390,000đ

GIẢM 199,000đ

Bếp điện đơn Chefs EH-HL22A

1,791,000đ 1,990,000đ

GIẢM 650,000đ

Bếp Điện Đơn Fandi FD-H106

1,900,000đ 2,550,000đ

GIẢM 750,000đ

Bếp Điện Đơn Fandi FD-H108

2,300,000đ 3,050,000đ

GIẢM 2,390,000đ

BẾP TỪ 3 VÙNG NẤU EUROSUN EU-T881G

21,500,000đ 23,890,000đ

GIẢM 4,650,000đ

Bếp từ Arber AB 384

10,850,000đ 15,500,000đ

GIẢM 2,970,000đ

Bếp từ Arber AB-367

6,930,000đ 9,900,000đ

GIẢM 5,445,000đ

Bếp từ Arber AB-373S

12,705,000đ 18,150,000đ

GIẢM 4,020,000đ

Bếp từ Arber Ab-375

9,380,000đ 13,400,000đ

GIẢM 4,020,000đ

Bếp từ Arber AB-381

9,380,000đ 13,400,000đ

GIẢM 4,750,000đ

Bếp từ Arber AB-383

8,500,000đ 13,250,000đ

GIẢM 5,950,000đ

Bếp từ Arber AB-390

5,950,000đ 11,900,000đ

GIẢM 3,150,000đ

BẾP TỪ ARBER AB-392

7,350,000đ 10,500,000đ

GIẢM 2,810,000đ

Bếp từ ba Spelier SPE-IC938G

22,690,000đ 25,500,000đ

GIẢM 1,200,000đ

Bếp từ Binova BI-207-Induction

8,800,000đ 10,000,000đ

GIẢM 6,894,000đ

Bếp từ Canzy CZ – BM721T

16,086,000đ 22,980,000đ

GIẢM 3,495,000đ

Bếp từ Canzy CZ 400-3SS

10,485,000đ 13,980,000đ

GIẢM 1,301,000đ

Máy hút mùi Binova BI-23-I-07

1,999,000đ 3,300,000đ

GIẢM 2,301,000đ

Máy hút mùi Binova BI-77-ISO-07

4,499,000đ 6,800,000đ

GIẢM 1,580,000đ

Máy hút mùi Canzy CZ A37

6,100,000đ 7,680,000đ

GIẢM 1,380,000đ

Máy hút mùi Canzy CZ-3388 70

5,300,000đ 6,680,000đ

GIẢM 1,180,000đ

Máy hút mùi Canzy CZ-3570

4,700,000đ 5,880,000đ

GIẢM 1,200,000đ

Máy hút mùi Cata C GLASS (70cm)

4,800,000đ 6,000,000đ

GIẢM 320,000đ

Vòi rửa bát Eurosun S-K007

960,000đ 1,280,000đ

GIẢM 595,000đ

Vòi rửa bát Eurosun S-K016

1,785,000đ 2,380,000đ

GIẢM 645,000đ

Vòi rửa bát Eurosun S-K017R

1,935,000đ 2,580,000đ

GIẢM 1,470,000đ

Vòi rửa bát Eurosun S-K021

4,410,000đ 5,880,000đ

GIẢM 1,425,000đ

Vòi rửa chén Granite Hafele BELLA-S JASMINE

8,075,000đ 9,500,000đ

GIẢM 1,425,000đ

Vòi rửa chén Granite Hafele BELLA-S WHITE

8,075,000đ 9,500,000đ

GIẢM 560,000đ

Vòi rửa chén Granite Hafele BLANCOLINUS-S ALU METALLIC

8,840,000đ 9,400,000đ

GIẢM 1,560,000đ

Vòi rửa chén Granite Hafele BLANCOLINUS-S ANTHRACITE

8,840,000đ 10,400,000đ

GIẢM 1,560,000đ

Vòi rửa chén Granite Hafele BLANCOLINUS-S JASMINE

8,840,000đ 10,400,000đ

Facebook